Castells homologats segons la norma UNE 23-723 i la normativa de seguretat Europea UNE-EN 14960-2014 i assegurança de Responsabilitat Civil.

b04951e5-46ea-41fb-a9b2-16c4a1538c4djpg